Data-integratie speelt een belangrijke rol bij datawarehousing en dataconversietrajecten. Eigenlijk heeft data-integratie veel weg van het maken van een grote legpuzzel. Verspreid in de tijd en over verschillende systemen, wordt allerhande informatie opgeslagen over entiteiten die voor een organisatie van belang zijn. Deze verspreide datafragmenten vormen de stukjes van de legpuzzel. De uitdaging voor de datawarehouse architect bestaat hier uit het bij elkaar zoeken van deze puzzelstukjes zodat een zo compleet mogelijk beeld ontstaat van deze entiteiten. Ook moet er vaak een zo goed mogelijke reconstructie gemaakt worden van hoe deze entiteiten zijn veranderd in de tijd. Dat dit lang niet altijd even eenvoudig is zal ik in dit artikel illustreren aan de hand van de data-integratieproblemen die ik bij de ontwikkeling van het product Boven-wijs ben tegengekomen.

Lees dit artikel verder op: XR Magazine http://j.mp/L4Ktc2